nic není nemožný  ISC  take se podívejte
Stručně o nás
Podmínky pro dealery
Hledáme partnery
Uvnitř studia

Select language:
Russian
English
 reklama projektu  web-design  web-hosting  programování  cd-prezentace  www.ISCPLANET.cz

Služby
Kontakt


Naše praxe ukazuje, že vytvoření kvalitní stránky je pouze začátek v prosazování služeb společnosti na internetu. K tomu, aby Vaše firemní stránka byla navštěvovaná a aby se v souladu s tím začal zvyšovat počet Vašich klientů, je nutná pravidelná podpora reklamy na internetu.

Nabízíme tvůrčí zpracování a provedení reklamních kampaní v doménách .cz a .ru(CzechNet, RusNet). Jako reklamní plochy využíváme nejnavštěvovanější servery v síti.

Po zkoordinování cílů reklamní kampaně Vám poskytneme médiaplán, který bere v úvahu specifikum Vašich zákazníků, sezónní výkyvy aktivity ve Vašem segmentu trhu, délku a intenzitu působení na zákazníky a Vaše finanční možnosti.

Jste v kontaktu s naším manažerem, který Vám zabezpečí harmonickou práci reklamních, marketingových a web-design specialistů. Dále Vám náš manažer poskytne konzultace ohledně přípravy a provedení kampaně, tzn. přesné formulace cílů kampaně a předpokládaného výsledku.

Během kampaně Vám poskytujeme průběžná statistická hlášení. Po jejím skončení Vám pak naši specialisté podají závěrečnou zprávu, obsahující srovnávací analýzu efektivity Vaší reklamy na vybraných serverech a reálný poměr nákladů a počtu návštěv Vaší stránky.

Zhotovíme vše potřebné pro úspěšné provedení Vaší reklamní kampaně. Připravíme statické a animované bannery, slogany a interaktivní reklamní prvky.

Jsme přesvědčeni, že originální a koncepční síťová reklama je efektivní jen ve spojení s přesným marketingovým propočtem a moderní webovou-technologií.

Kontakt
pište na adresu europe@isc.ru


Všechna práva vyhrazena 1998-2000 Internet Solutions Company